AIDON

International Business ServicesDisclaimer NL

Deze disclaimer is van toepassing op deze internetsite van AIDON International Business Services B.V. te Naarden. Door bezoek van deze site en/of gebruik van de op of via deze site aangeboden informatie, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. De op of via deze site aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel AIDON tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt AIDON geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. AIDON beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Wanneer AIDON hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, houdt dit niet in dat AIDON de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. AIDON aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.
AIDON, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AIDON of de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AIDON is het niet toegestaan links naar sites van AIDON weer te geven. AIDON houdt zich het recht voor deze Disclaimer ten alle tijden te wijzigen zonder nadere berichtgeving.
Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien de Engelse versie van deze Disclaimer afwijkt of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
 
 
AIDON International Business Services B.V. - Cort van der Lindenlaan 52 - 1412 CA  Naarden - The Netherlands - T +31 (0)35-6 946 946
Over AIDON About AIDON Algemene Voorwaarden Terms and conditions Disclaimer NL Disclaimer ENG Kosten / Costs
Contact Routebeschrijving Route description

©2022 AIDON    |    Powered by: IJsSoft