AIDON

International Business ServicesAdministratieve bestuursondersteuning

"Een wijziging in directie of bankautorisaties, zorgdragen voor tijdige deponering van jaarrekeningen, organiseren van directievergaderingen, aandeelhoudersvergaderingen, follow-up van juridische aangelegenheden en pre-legal ondersteuning." 

  • Uitnodigen, (bijwonen) en notuleren van directievergadering 
  • Bijhouden notulenregister en aandeelhoudersregister 
  • Kamer van Koophandel registraties en wijzigingen 
  • Management ondersteuning bij juridische aangelegenheden 
  • Verzorgen van statutaire deponeringen en controleren van (internationale) groepsdeponeringen 
  • Pre-legal ondersteuning (voorbereidend/toelichtend werk voorafgaand aan het inhuren van een (duurdere) jurist of advocaat)

 
AIDON International Business Services B.V. - Cort van der Lindenlaan 52 - 1412 CA  Naarden - The Netherlands - T +31 (0)35-6 946 946
Over AIDON About AIDON Algemene Voorwaarden Terms and conditions Disclaimer NL Disclaimer ENG Kosten / Costs
Contact Routebeschrijving Route description

©2022 AIDON    |    Powered by: IJsSoft